Điều tra dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Ba Chẽ

21/10/2019 14:00

Ngày 21/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức thực hiện lấy phiếu điều tra dư luận xã hội trên địa bàn huyện về kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Đoàn công tác Ban Tuyên giao Tỉnh ủy phát phiếu khảo sát điều tra dư luận xã hội. 

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn, trong đó tập trung lựa chọn đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động đang trực tiếp làm việc tại các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đề án 25 về sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế. Tiến hành nắm tình hình thực tế và lấy phiếu khảo sát, điều tra dư luận xã hội thông qua hệ thống bảng hỏi về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 5/02/2018 của của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về thực hiện “Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa XII”.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia đợt khảo sát điều tra dư luận xã hội về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thông qua điều tra, nhằm nắm bắt thông thông tin xác thực, khách quan của cán bộ, đảng viên tại các địa phương, đơn vị về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và chương trình hành động số 21-CTr/TU; qua đó đề xuất, hiến kế tiếp tục thực hiện hiệu quả. Đợt khảo sát cũng nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với các đơn vị liên quan trực tiếp đến thực hiện thí điểm mô hình mới để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng dư luận trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và chương trình hành động số 21-CTr/TU về thực hiện sắp xếp bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7700
Đã truy cập: 2081781