Ba Chẽ quyết tâm thực hiện tốt Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn (2019-2021)

30/10/2019 14:00

UBND huyện Ba Chẽ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Các cơ quan chức năng huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện hiệu quả đề án, huyện đề ra các chỉ tiêu, phấn đấu như: hàng năm 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức phù hợp; đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đến hết năm 2021 có từ 60% đến 75% người nông dân, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục xây dựng văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện trong thực thi công vụ; nhận thức rõ và lên án mạnh mẽ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; xây dựng mối quan hệ lành mạnh, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức với người dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT và VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2140
Đã truy cập: 3127881