Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Ba Chẽ năm 2019

11/11/2019 11:00

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Thông báo số 2454/TB-SNV ngày 08/11/2019 về thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh 2019.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019.

Theo đó, tổng nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 là 1.787 chỉ tiêu. Các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Ba Chẽ tuyển dụng 41 chỉ tiêu, trong đó:

+  04 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực chất lượng cao (gồm 03 vị trí tại sự nghiệp giáo dục; 01 vị trí tại sự nghiệp khác).

+ 37 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức thông thường (gồm 23 vị trí tại sự nghiệp giáo dục; 07 vị trí tại sự nghiệp y tế - xã hội, 01 vị trí tại sự nghiệp văn hoá - thể thao và 06 vị trí tại sự nghiệp khác).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 10/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện (Trụ sở Huyện uỷ Ba Chẽ).

* Thông tin tuyển dụng của các địa phương khác trong tỉnh, cũng như các thông tin cần thiết khác vui lòng xem thêm tại văn bản đăng tải kèm theo.

Nội dung chi tiết: 

'

* Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực chất lượng cao:

* Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức thông thường:

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3037
Đã truy cập: 7263448