Hội nghị giao ban giữa Đồng chí Bí thư Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tháng 11/2019

19/11/2019 09:00

Ngày 18/11, Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban giữa Bí thư Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, đánh giá kết quả công tác tháng 11; triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDND chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 11, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ các xã, thị trấn đã tích cực triển khai các mặt công tác trên các lĩnh vực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; kế hoạch chỉ đạo của Huyện về tổ chức Đại hội Đảng các cấp gắn với bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền”, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Dân vận trong tình hình mới”. Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 74/74 thôn, khu phố trên địa bàn, đảm bảo phương châm an toàn, tiết kiệm, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Công tác phát triển đảng; công tác quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật như: trồng rừng toàn huyện đạt 3.312,6 ha, đạt 110,4% kế hoạch, bằng 106,2% so với cùng kỳ, trong đó tổng diện tích trồng rừng xã Thanh Sơn đạt 129,8% kế hoạch; xã Lương Mông đạt 109,3% kế hoạch; xã Thanh Lâm đạt 107% kế hoạch; xã Minh Cầm đạt 102,5% kế hoạch; xã Đồn Đạc đạt 100,4% KH; xã Nam Sơn đạt 100,4% kế hoạch và xã Đạp Thanh đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn xã Thanh Sơn đạt 743% kế hoạch; xã Đồn Đạc đạt 145% kế hoạch; Thị trấn đạt 117,6% kế hoạch; Thanh Lâm đạt 117,2% kế hoạch; Minh Cầm đạt 114% kế hoạch; Đạp Thanh đạt 110% kế hoạch; Nam Sơn đạt 102% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 tiếp tục được quan tâm thực hiện; các xã Lương Mông, Thanh Lâm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM; xã Minh Cầm hoàn thành 20/20 tiêu chí, với 53/53 chỉ tiêu; hoàn thiện hồ sơ minh chứng, được Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định báo cáo tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; xã Đạp Thanh hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu; xã Nam Sơn đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, đã hoàn thiện xong hồ sơ về đích NTM đề nghị huyện, tỉnh thẩm định công nhận. Các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho người dân tham gia các dự án phát triển sản xuất; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; tích cực thực hiện công tác giảm nghèo… Công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 89 năm Ngày hội đoàn kết toàn dân; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tháng 11, kiểm điểm những mặt tồn tại hạn chế; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135" theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện; tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; chỉ đạo các chi bộ thôn, khu phố triển khai thực hiện quy trình các bước, chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí cho việc bầu cử Trưởng thôn, khu phố được diễn ra đồng loạt vào ngày 05/01/2020 và đại hội các chi bộ trực thuộc, ngay trong tháng 02/2020, tiến tới đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 3/2020; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiệu quả các dự án xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất thuộc chương trình NTM, chương trình 135; đặc biệt là trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; tăng cường nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo quyết liệt xử lý về tranh chấp, xâm lấn đất rừng; các hành buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước địa bàn; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác giảm nghèo; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Chỉ đạo lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết dứt điểm, triệt để đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, kích điện, lồng bát quái… chú trọng công tác vệ sinh ATTP, phòng cháy, chữa cháy rừng; đảm bảo ninh trật tự, an toàn giao thông; góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2676
Đã truy cập: 5088261