HĐND huyện Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ năm 2019

28/11/2019 08:30

Ngày 27/11, Thường trực HĐND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và cho ý kiến về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Năm 2019, HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp; công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp và triển khai các hoạt động khác đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn; giải trình tại các kỳ họp theo quy định của Luật được triển khai đạt được hiệu quả cao. Các nghị quyết ban hành được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và được tổ chức thực hiện có hiệu quả; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 16 cuộc giám sát, khảo sát, gồm: 4 cuộc giám sát chuyên đề và 12 cuộc khảo sát, giám sát thường xuyên; ban hành 19 Nghị quyết quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân. 

Năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và cá nhân mỗi đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quyết tâm thực hiện tốt 04 cuộc giám sát chuyên đề, gồm: giám sát công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung và phân tán được đầu tư từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019; giám sát hiệu quả đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia súc trên địa bàn huyện (trâu, bò, dê) từ nguồn vốn Chương trình 135, nông thôn mới; giám sát công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển một số loài dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND đã thảo luận, thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày 18 và 19/12/2019; kỳ họp sẽ thông qua 10 Nghị quyết quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết của Ban Chấp hành huyện về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Thường trực HĐND huyện tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác năm 2020 của Huyện; chú trọng đổi mới công tác, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND huyện để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, khảo sát góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác dân nguyện, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong quần chúng nhân dân; thực hiện tốt việc phân công, điều hành công việc và các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; các Ban của HĐND huyện tiếp tục đổi mới công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết; thường xuyên đôn đốc, giám sát các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ, xem xét, giải quyết kịp thời, triệt để các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT và VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4337
Đã truy cập: 2774101