Chuyển biến từ công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc

07/12/2019 09:00

Công tác dân tộc luôn là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp, thống nhất hành động của các cấp MTTQ tỉnh thời gian qua; rõ nét nhất tại các địa phương vùng cao như Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà... Phát huy tốt vai trò của mình, MTTQ đã phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đời sống, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Cán bộ xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ) tuyên truyền chính sách giảm nghèo tại các hộ dân ở thôn Làng Mô của xã.

Ở huyện miền núi Ba Chẽ, đồng bào các DTTS chiếm trên 81% dân số huyện. Vì vậy, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn có vị trí hết sức quan trọng trong nhiệm vụ tổng thể phát triển KT-XH hằng năm của địa phương. Cũng từ đó, chương trình phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thời gian qua luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên nhiều lĩnh vực: Tích cực thi đua xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, từ bỏ hủ tục, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số... Hệ thống Mặt trận còn tích cực phối hợp các chương trình giám sát việc triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ, chính sách ưu đãi đối với đồng bào DTTS, hộ nghèo để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo đồng chí Nịnh Thị Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Chẽ, nổi bật phải nói tới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ huyện nhằm tác động sâu rộng tới bà con vùng DTTS hiểu đúng, làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó phát huy nội lực của đồng bào các dân tộc, hạn chế tư tưởng ỷ lại, xóa bỏ những hủ tục để xây dựng đời sống mới. Lấy ví dụ khi huyện tiến hành bê tông hóa các tuyến đường giao thông xã, trục thôn, liên thôn (hiện đạt trên 98%), người dân đã tích cực hưởng ứng bằng phong trào góp công góp của, nhanh chóng bàn giao mặt bằng, đẩy mạnh hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm, “Ngày Chủ nhật xanh”.

Cán bộ, nhân dân xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ) tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa dọc tuyến đường trục thôn Khe Tâm của xã, hưởng ứng đợt phát động của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, tháng 10/2019.

Hay như khi được hưởng lợi từ chủ trương đưa nước hợp vệ sinh về các thôn, bản của huyện Ba Chẽ, người dân địa phương đã triển khai các phương án tự quản tài sản chung, giữ gìn các đường ống, bể chứa tập trung... không bị hư hại. Ngoài ra còn có các phong trào thi đua sản xuất được cụ thể hóa để phát huy được lợi thế của từng vùng, như: Trồng thanh long ruột đỏ, ba kích, mía tím, trà hoa vàng, nuôi ong mật, nuôi dê... Các mô hình đều mang lại hiệu quả tích cực theo đúng mục tiêu đề ra.

Công tác dân tộc của MTTQ trong tỉnh bao gồm nhiều nội dung xuyên suốt: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo; duy trì hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ, Quỹ Vì người nghèo các cấp để hướng về hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho người nghèo vùng DTTS; vận động nhân dân khu vực vùng cao, biên giới tham gia giữ vững chủ quyền đường biên mốc giới, kết nghĩa hữu nghị...

Đặc biệt, MTTQ cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Dân tộc để hướng dẫn tới cấp huyện, cấp xã, Ban Công tác Mặt trận thực hiện đúng quy trình lựa chọn, bình xét đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, số lượng người có uy tín được công nhận hằng năm luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trực tiếp, thường xuyên bám sát các cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn để làm “cầu nối” vận động bà con sống và làm việc theo pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp đỡ trong phát triển kinh tế và trong cuộc sống; xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Để thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đang được tiến hành đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân là người DTTS có nhiều thành tích trong các mặt công tác ở địa phương.

Hoàng Giang/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1791
Đã truy cập: 2789483