Tiêu đề Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cơ quan UBND huyện Ba Chẽ
Lĩnh vực văn bản Văn hóa - Thông tin
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu chứng minh nhân dân của: chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

* Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính (Trong khi chưa có quy định về thu phí, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sẽ truy thu phí sau khi có quy định mức thu phí của Bộ Tài Chính và Bộ Thông tin và Truyền thông).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mẫu 02a/ĐĐN, 02b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT).

* Yêu cầu, điều kiện của TTHC:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường từ 200 m trở lên.

+ Áp dụng đối với các trường: tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú;

+ Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng trường là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm.

- Có biển hiệu, tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh.

+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet treo biển “Đại lý Internet”;

+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời  điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp treo biển “điểm truy nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp.

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định cụ thể như sau:

+ Tối thiểu 50 m2 tại khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã trong tỉnh;

+ Tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện trong tỉnh;

+ Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác.

- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Quyết định số 1111/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Tệp tin đính kèm

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (mẫu 02a).doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3961
Đã truy cập: 4303838