Tiêu đề Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Cơ quan Kho bạc Nhà nước
Lĩnh vực văn bản Kho bạc Nhà nước
Nội dung

Thủ tục

Thủ tục hoàn trả(bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thu, cơ quan thu đối chiếu, lập lệnh hoàn trả các khoản đã thu. Căn cứ vào Lệnh hoàn trả khoản thu, KBNN thực hiện hoàn trả theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp Huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu C1-04/NS) hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (mẫu C1-05/NS) ban hành kèm Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)

Riêng đối với trường hợp hoàn trả các khoản thu không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý, thì người được hoàn trả còn phải bổ sung thêm: Chứng từ nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (bản sao) cùng bản chính (để đối chiếu).

- Chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền hoàn trả.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Đồng ý hoặc không đồng ý thanh toán

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan KBNN.

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1803
Đã truy cập: 2197226