Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg Dân tộc UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Y tế UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Y tế UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế Y tế UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV Thủy sản UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu dưới 20 CV Thủy sản UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương "xã, phường, thị trấn văn hóa" và "thôn, khu, phố văn hóa" và tương đương Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3601
Đã truy cập: 7289250