Trang chủ Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội hàng quý, năm
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
22/01/2020 14: 00:00
Ngày 20/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về Báo cáo tình hình phát triển...
Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
20/11/2019 08: 00:00
Ngày 18/11/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 475/BC-UBND về Báo cáo tóm tắt tình hình...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019
23/10/2019 16: 30:00
Ngày 23/10/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 433/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý IV năm 2019
25/09/2019 09: 00:00
Ngày 24/9/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 396/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
30/08/2019 16: 30:00
Ngày 30/8/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 366/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
25/07/2019 19: 00:00
Ngày 25/7/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 308/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
10/07/2019 08: 30:00
Ngày 05/7/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 286/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
23/05/2019 08: 30:00
Ngày 22/5/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
23/04/2019 14: 00:00
Ngày 23/4/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 145/BC-UBND về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019
21/03/2019 08: 00:00
Ngày 20/3/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 100/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4457
Đã truy cập: 48981555.