Trang chủ Văn bản điều hành
Giấy mời số 336/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Nghe và cho ý kiến về tổng mặt bằng quy hoạch và phương án thiết kế dự án: (1) Trụ sở Huyện uỷ và khối MTTQ và các đoàn thể của huyện. (2) 3 trường học chất lượng cao
04/10/2022 13: 30:00
Giấy mời số 335/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐND và kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV
04/10/2022 11: 30:00
Giấy mời số 333/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp giao ban Thường trực Huyện uỷ (14h ngày 04/10/2022)
03/10/2022 15: 00:00
Giấy mời số 331/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Làm việc với Đoàn công tác báo cáo tình hình quản lý, hoạt động chợ trên địa bàn huyện
30/09/2022 15: 00:00
Giấy mời số 330/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp lần thứ hai năm 2022
28/09/2022 16: 00:00
Giấy mời số 329/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp bàn giải pháp thực hiện Tiêu chí 11-Nghèo đa chiều trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
28/09/2022 15: 00:00
Giấy mời số 328/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về việc phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
28/09/2022 11: 30:00
Giấy mời số 327/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Dự họp (1) giám sát về công tác BVMT và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Ba Chẽ
28/09/2022 10: 00:00
Giấy mời số 326/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp rà soát quy hoạch lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT của 13 địa phương lần cuối để tích hợp và Quy hoạch tỉnh (10h ngày 29/9/2022)
28/09/2022 08: 00:00
Giấy mời số 325/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND
27/09/2022 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2324
Đã truy cập: 5251222