Trang chủ Văn bản điều hành
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
27/08/2021 17: 00:00
Ngày 27/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 385/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Công văn số 1485/UBND-YT của UBND huyện Ba Chẽ về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên người già trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh
26/08/2021 16: 00:00
Ngày 26/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Công văn số 1485/UBND-YT về việc hỗ trợ, tạo điều kiện...
Quyết định số 3271/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
26/08/2021 11: 30:00
Ngày 24/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách...
Quyết định số 3228/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc đồng ý cho thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động làm việc đối với Bà Vi Thị Thuỷ - Giáo viên Trường mầm non Lương Mông
25/08/2021 10: 00:00
Ngày 24/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc đồng ý cho thôi việc...
Giấy mời số 189/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp trực tuyến thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2021 (14h ngày 26/8/2021)
24/08/2021 16: 00:00
Giấy mời số 188/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp thường kỳ tháng 8/2021 của UBND huyên (8h ngày 26/8/2021)
24/08/2021 15: 00:00
Giấy mời số 187/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe và cho ý kiến về việc phân khai nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ngành giáo dục trên địa bàn huyện (8h ngày 24/8/2021)
23/08/2021 15: 00:00
Quyết định số 3227/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiện toàn Ban quản lý di tích Lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà và Nhà sinh hoạt cộng đồng dân tộc Dao, Miếu Bàn Vương thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ
23/08/2021 15: 00:00
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý...
Giấy mời số 186/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM và chương trình OCOP Quảng Ninh 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2021
23/08/2021 14: 00:00
Giấy mời số 185/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo tình hình, kết quả điều hành kịch bản tăng trưởng GRDP và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (8h ngày 23/8/2021)
22/08/2021 09: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1216
Đã truy cập: 4746937