Trang chủ Văn bản điều hành
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 12/2021
07/12/2021 16: 00:00
Giấy mời số 334/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng, các hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
06/12/2021 17: 00:00
Giấy mời số 332/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Ngày hội Văn hoá dân tộc Sán Chay trên địa bàn xã Thanh Sơn năm 2021; Lễ hội mừng cơm mới
06/12/2021 15: 00:00
Báo cáo số 808/BC-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021
06/12/2021 15: 00:00
Ngày 06/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 808/BC-TTYT về kết quả thực hiện...
Lịch công tác của Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện tháng 12/2021
05/12/2021 16: 00:00
Giấy mời số 331/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về các phương án phát triển ngành, lĩnh vực trong Quy hoạch tỉnh QN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
03/12/2021 15: 00:00
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
02/12/2021 16: 00:00
Ngày 02/12/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 582/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Giấy mời số 330/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiểm điểm công tác của Tiểu ban Tài chính, hậu cần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8h ngày 03/12/2021)
02/12/2021 15: 00:00
Giấy mời số 329/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo về rà soát, phương án sắp xếp, bố trí nhân viên y tế trong các cơ sở giáo dục và tổng kết hoạt động năm 2021
30/11/2021 14: 00:00
Giấy mời số 328/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Quảng Ninh (14h ngày 30/11/2021)
30/11/2021 11: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4000
Đã truy cập: 5050764