Trang chủ Văn bản điều hành
Công văn số 1180/UBND-YT của UBND huyện Ba Chẽ về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19
15/07/2021 16: 00:00
Ngày 15/7/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Công văn số 1180/UBND-YT về việc  báo cáo một số nội...
Công văn số 1089/UBND-LĐXH của UBND huyện Ba Chẽ về việc báo cáo uỷ quyền quyết định chế độ BHYT, mai táng phí theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
30/06/2021 15: 00:00
Ngày 30/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Công văn số 1089/UBND-LĐXH về việc báo cáo uỷ quyền...
Báo cáo số 258/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tổng kết thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường
17/06/2021 15: 30:00
Ngày 17/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 258/BC-UBND về việc tổng kết thi hành Nghị...
Công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác năm học 2020 - 2021
12/06/2021 11: 30:00
Ngày 11/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến...
Báo cáo số 235/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kết quả công tác bảo vệ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2021
10/06/2021 15: 30:00
Ngày 10/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 235/BC-UBND về việc kết quả công tác bảo vệ,...
Báo cáo số 209/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kết quả rà soát điều chỉnh bổ sung các danh mục công trình dự án để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về bố trí nguồn lực phát triển KT-XH
02/06/2021 18: 00:00
Ngày 02/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 209/BC-UBND về việc Kết quả rà soát điều...
Công văn số 626/UBND-TNMT của UBND huyện Ba Chẽ về việc báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước đến tháng 4/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
25/04/2021 16: 00:00
Phương án di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường
12/03/2021 15: 00:00
Ngày 12/3/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Chẽ ban hành Phương án số 01/PA-KTHT về việc di...
Báo cáo số 17/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về đánh giá các chỉ số nhóm I của Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của huyện Ba Chẽ năm 2020
19/01/2021 10: 00:00
Ngày 18/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 17/BC-UBND về đánh giá các chỉ số nhóm I của...
Công nhận giải pháp công tác năm 2020 (đợt 2)
25/12/2020 16: 00:00
Ngày 15/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3036/QĐ-UBND về công nhận giải pháp công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 866
Đã truy cập: 4722223