Trang chủ Văn bản điều hành
Báo cáo số 755/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân; tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện
29/08/2022 17: 00:00
Ngày 29/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 755/BC-UBND về công tác thực hiện...
Báo cáo số 754/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về giá cả thị trường tháng 8/2022
29/08/2022 16: 30:00
Ngày 29/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 754/BC-UBND về giá cả thị trường...
Trả lời đơn công dân Nịnh Văn Hồng, địa chỉ thôn Bắc Tập, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ
29/08/2022 16: 00:00
Ngày 29/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Văn bản số 1780/UBND-TNMT về trả lời đơn công dân Nịnh...
Giấy mời số 288/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Đề án "phát triển giáo dục mầm non tư thục giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"
29/08/2022 16: 00:00
Giấy mời số 287/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về họp Tổ công tác thực hiện đo đạc, kiểm đếm, lập PA bồi thường hỗ trợ tái định cư để GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 342 đoạn thuộc địa phận huyện
29/08/2022 14: 00:00
Giấy mời số 286/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2022 (14h ngày 30/8/2022)
29/08/2022 09: 30:00
Báo cáo 753/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình thiệt hại cơ sở hạ tầng do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 (Ma-on) trên địa bàn huyện Ba Chẽ
28/08/2022 16: 00:00
Ngày 28/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo 753/BC-UBND về tình hình thiệt hại cơ...
Báo cáo số 752/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về số lượng người làm việc đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm học 2022 - 2023
26/08/2022 16: 00:00
Ngày 26/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 752/BC-UBND về số lượng người làm...
Giấy mời số 285/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hội nghị Tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 huyện (14h ngày 30/8/2022)
26/08/2022 16: 00:00
Quyết định số 3126/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
26/08/2022 15: 00:00
Ngày 26/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 5225803