Trang chủ Báo cáo
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
30/10/2023 14: 00:00
Ngày 30/10/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1422/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Báo cáo số 1245/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
28/09/2023 16: 00:00
Ngày 28/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1245/BC-UBND về kết quả thực hiện các Nghị...
Báo cáo số 1244/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm giai đoạn 2003 - 2023
28/09/2023 16: 00:00
Ngày 28/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1244/BC-UBND về tổng kết, đánh giá kết quả...
Báo cáo số 1243/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác chỉ đạo, triển khai phòng chống mưa lũ trên địa bàn huyện Ba Chẽ (tính đến 13 giờ 30 ngày 28/9/2023)
28/09/2023 15: 00:00
Ngày 28/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1243/BC-UBND về công tác chỉ đạo, triển khai...
Báo cáo số 1237/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn khu dân cư
26/09/2023 15: 00:00
Ngày 25/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1237/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác...
Báo cáo số 1236/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
25/09/2023 15: 30:00
Ngày 25/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1236/BC-UBND về kết quả đánh giá 01 năm thực...
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
23/09/2023 10: 00:00
Ngày 22/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1228/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội 9...
Báo cáo số 1221/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Ba Chẽ quý III/2023
22/09/2023 17: 15:00
Ngày 21/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1221/BC-UBND về kết quả thực hiện việc sắp...
Báo cáo số 1220/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-Kl/TW theo Kế hoạch số 45-KH/BTCTU
22/09/2023 17: 10:00
Ngày 21/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1220/BC-UBND về thực hiện Nghị quyết hội nghị...
Báo cáo số 1219/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai, thi hành bản ánh hành chính trên địa bàn huyện Ba Chẽ
22/09/2023 17: 00:00
Ngày 20/9/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1219/BC-UBND về kết quả triển khai, thi hành...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3156
Đã truy cập: 7270234