Trang chủ Báo cáo
Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 24/3 - 31/3/2021
31/03/2021 16: 30:00
Ngày 31/3/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 31/BC-UBBC về việc báo cáo tiến độ...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021
26/03/2021 16: 00:00
Ngày 26/3/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 117/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tuần thứ 4 tháng 3/2021)
24/03/2021 16: 00:00
Ngày 24/3/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 29/BC-UBBC về việc tiến độ triển...
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tuần từ ngày 17 đến 23/3/2021)
23/03/2021 16: 00:00
Ngày 23/3/2021, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Báo...
Báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
22/03/2021 16: 00:00
Ngày 22/3/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 28/BC-UBBC về báo cáo phục vụ Đoàn...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021
02/03/2021 16: 00:00
Ngày 02/3/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 73/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
26/01/2021 15: 30:00
Ngày 26/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 29/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Kết quả giải quyết đơn của ông Chìu Đức Thành, thôn Thác Lào, xã Thanh Sơn
08/01/2021 16: 00:00
Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 06/BC-UBND về giải quyết đơn của...
Báo cáo số 593/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 huyện Ba Chẽ
30/12/2020 15: 00:00
Ngày 30/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 593/BC-UBND về công tác bảo vệ môi trường...
Báo cáo số 590/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện
28/12/2020 16: 30:00
Ngày 28/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ đã ban hành Báo cáo số 590/BC-UBND về công tác quản lý trật tự...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 880
Đã truy cập: 3101870