Trang chủ Báo cáo
Báo cáo số 593/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 huyện Ba Chẽ
30/12/2020 15: 00:00
Ngày 30/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 593/BC-UBND về công tác bảo vệ môi trường...
Báo cáo số 590/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện
28/12/2020 16: 30:00
Ngày 28/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ đã ban hành Báo cáo số 590/BC-UBND về công tác quản lý trật tự...
Báo cáo số 512/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình hoạt động xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện
24/11/2020 22: 12:00
Ngày 23/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 512/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình...
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2020
23/11/2020 11: 30:00
Ngày 20/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 510/BC-UBND về công tác quản lý đất đai, tài...
Báo cáo số 496/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn huyện
17/11/2020 16: 00:00
Ngày 17/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 496/BC-UBND về kết quả công tác quản lý chất...
Báo cáo số 467/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp của huyện Ba Chẽ
05/11/2020 09: 00:00
Ngày 04/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 467/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
30/10/2020 11: 00:00
Ngày 28/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 460/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Báo cáo số 440/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khoá XI) về đẩy mạnh công tác an toán lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế"
19/10/2020 11: 30:00
Ngày 19/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 440/BC-UBND về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW...
Báo cáo số 440/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khoá XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
19/10/2020 11: 30:00
Ngày 19/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 440/BC-UBND về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
25/09/2020 15: 00:00
Ngày 25/9/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 405/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5143
Đã truy cập: 2774907