Trang chủ Báo cáo
Báo cáo số 51/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ về bảo vệ môi trường năm 2023
13/01/2023 11: 30:00
Ngày 13/01/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 51/BC-UBND về kết quả công tác...
Tình hình thực hiện các dự án khởi công mới trên địa bàn huyện đến thời điểm ngày 23/12/2022
26/12/2022 16: 00:00
Ngày 26/12/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1240/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch...
Báo cáo số 1230/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và xây dựng các công trình nổi trên địa bàn huyện năm 2022
22/12/2022 09: 00:00
Ngày 22/12/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1230/BC-UBND về kết quả triển...
Báo cáo 1040/BC-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác Dân số huyện Ba Chẽ về kết quả công tác Dân số năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
14/12/2022 10: 00:00
Ngày 14/12/2022, Ban Chỉ đạo công tác Dân số huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo 1040/BC-BCĐ về kết quả...
Báo cáo số 1171/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ba Chẽ
09/12/2022 15: 00:00
Ngày 09/12/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1171/BC-UBND về kết quả triển...
Báo cáo số 1157/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện năm 2022
08/12/2022 10: 00:00
Ngày 07/12/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1157/BC-UBND về thực hiện Chương...
Báo cáo số 1107/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường
24/11/2022 16: 00:00
Ngày 24/11/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1107/BC-UBND về tổng kết thực...
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
18/11/2022 11: 00:00
Ngày 18/11/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1077/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội...
Báo cáo số 262/BC-BCĐLNATTP của BCĐ liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
11/11/2022 16: 00:00
Ngày 09/12/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 262/BC-BCĐLNATTP về...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
28/10/2022 10: 30:00
Ngày 28/10/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 982/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 955
Đã truy cập: 5683719