Trang chủ Báo cáo
Báo cáo số 808/BC-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021
06/12/2021 15: 00:00
Ngày 06/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 808/BC-TTYT về kết quả thực hiện...
Báo cáo số 574/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tình hình thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND về thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ
30/11/2021 11: 30:00
Ngày 30/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 574/BC-UBND về việc tình hình thực hiện Kế...
Báo cáo 571/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật (đợt 2) năm 2021
30/11/2021 10: 00:00
Ngày 30/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 571/BC-UBND về việc rà soát các dự án chậm...
Báo cáo số 556/BC-UBND của UBND huyện về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản năm 2021
24/11/2021 11: 00:00
Ngày 23/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 556/BC-UBND về kết quả công tác quản lý chất...
Báo cáo số 552/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc đăng ký kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/QĐ-TTg cho lao động năm 2022
23/11/2021 15: 30:00
Ngày 23/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 552/BC-UBND về việc đăng ký kế hoạch đào tạo...
Báo cáo số 543/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ Tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
19/11/2021 16: 00:00
Ngày 19/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 543/BC-UBND về Kết quả thực hiện Nghị quyết...
Báo cáo số 514/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thực hiện Nghị quyết số 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường
11/11/2021 16: 00:00
Ngày 11/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 514/BC-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số...
Báo cáo số 489/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
29/10/2021 17: 00:00
Ngày 29/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 489/BC-UBND về việc kết quả thực hiện các...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021
26/10/2021 15: 00:00
Ngày 25/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 475/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Báo cáo số 444/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thu ngân sách nhà nước đến 30/9/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
01/10/2021 16: 30:00
Ngày 01/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 444/BC-UBND về việc kết quả thu ngân sách...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 399
Đã truy cập: 4265688