Trang chủ Báo cáo
Báo cáo số 197/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình rà soát hồ sơ thủ tục pháp lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ (2010-2020)
29/05/2020 10: 00:00
Báo cáo số 194/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội
28/05/2020 16: 00:00
Báo cáo số 193/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực trạng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
27/05/2020 11: 00:00
Báo cáo số 190/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
26/05/2020 17: 00:00
Báo cáo số 188/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khuyến khích đào tạo của Tỉnh theo Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND
25/05/2020 17: 00:00
Báo cáo số 189/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình triển khai các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
25/05/2020 16: 00:00
Báo cáo số 187/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
25/05/2020 16: 00:00
Báo cáo số 186/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình giá cả thị trường tháng 5/2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ
25/05/2020 15: 00:00
Báo cáo số 185/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
22/05/2020 16: 00:00
Báo cáo số 184/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh, Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND
20/05/2020 17: 00:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1594
Đã truy cập: 1931019