Trang chủ Quyết định
Công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2022
12/05/2022 17: 00:00
Ngày 11/5/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi...
Quyết định số 347/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt trường hợp cần áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 12 trường hợp F1
10/02/2022 11: 00:00
Ngày 10/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về phê duyệt trường hợp cần...
Quyết định số 346/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 12 trường hợp F1
10/02/2022 10: 50:00
Ngày 10/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về phê duyệt các trường hợp...
Quyết định số 326/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt trường hợp cần áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 23 trường hợp F1
08/02/2022 16: 10:00
Ngày 08/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND về phê duyệt trường hợp cần...
Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về cử cán bộ, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện
08/02/2022 16: 00:00
Ngày 08/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về cử cán bộ, viên chức đến...
Quyết định số 324/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt trường hợp cần áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 7 trường hợp F1
08/02/2022 15: 50:00
Ngày 08/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về phê duyệt trường hợp cần...
Quyết định số 297/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 4 trường hợp F1
03/02/2022 15: 30:00
Ngày 03/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND về phê duyệt các trường hợp...
Quyết định số 296/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt trường hợp cần áp dụng biện pháp cách ly Y tế đối với 16 trường hợp F1
02/02/2022 16: 30:00
Ngày 02/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND về phê duyệt trường hợp cần...
Quyết định số 295/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 6 trường hợp F1
02/02/2022 16: 00:00
Ngày 02/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về phê duyệt các trường hợp...
Quyết định số 294/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 17 trường hợp F1
01/02/2022 16: 30:00
Ngày 01/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về phê duyệt các trường hợp...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3468
Đã truy cập: 4848847