Trang chủ Quyết định
Quyết định số 3180/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022
05/09/2022 15: 00:00
Ngày 05/9/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND về khen thưởng các tập thể,...
Quyết định số 3169/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kiện toàn Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Ba Chẽ
31/08/2022 15: 30:00
Ngày 31/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND về kiện toàn Ban quản lý Quỹ...
Quyết định số 3168/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
31/08/2022 15: 00:00
Ngày 31/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm có...
Quyết định số 3153/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện
30/08/2022 14: 15:00
Ngày 30/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3153/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng Nghĩa...
Quyết định số 3126/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
26/08/2022 15: 00:00
Ngày 26/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra...
Quyết định số 3112/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thuyên chuyển công tác và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên trường THCS Thị trấn
25/08/2022 15: 00:00
Ngày 25/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3112/QĐ-UBND về thuyên chuyển công tác và...
Quyết định số 3110/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ năm 2022
25/08/2022 14: 30:00
Ngày 25/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3110/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra...
Quyết định số 3061/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thành lập Đoàn công tác tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2022
22/08/2022 16: 00:00
Ngày 22/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3061/QĐ-UBND về thành lập Đoàn công tác...
Quyết định số 3048/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, GDPT&GDTX trên địa bàn huyện
19/08/2022 15: 00:00
Ngày 19/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3048/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thời...
Quyết định số 3047/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Cát Sâm tại xã Thanh Lâm năm 2022
19/08/2022 14: 30:00
Ngày 19/8/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 3047/QĐ-UBND về phê duyệt dự án liên kết...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3617
Đã truy cập: 5497982