Trang chủ Quyết định
Quyết định số 1880/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đối với Văn phòng HĐND&UBND huyện
18/08/2020 15: 30:00
Quyết định số 1894/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Chẽ
17/08/2020 16: 00:00
Quyết định số 1821/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện
06/08/2020 16: 30:00
Quyết định số 1820/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Hoan - giữ chức vụ Đội trưởng Đội Kiểmtra trật tự đô thị và môi trường huyện
06/08/2020 15: 00:00
Quyết định số 1819/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập 06 chốt kiểm soát ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Chẽ
05/08/2020 16: 30:00
Quyết định số 1818/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thôi kiêm nhiệm và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức (ông Bùi Chung Hiếu)
05/08/2020 15: 00:00
Quyết định số 1782/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc uỷ quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
04/08/2020 16: 30:00
Quyết định số 1781/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
04/08/2020 16: 20:00
Quyết định số 1780/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phân công các PCT UBND huyện trong công tác trực cơ quan, chỉ đạo xử lý, giải quyết công việc của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện
04/08/2020 16: 10:00
Quyết định số 1779/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phân công công việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
04/08/2020 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 674
Đã truy cập: 4854900