Trang chủ Quyết định
Quyết định số 1362/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 lô A3 tại CCN chế biến lâm sản xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ
18/06/2020 14: 00:00
Quyết định số 1361/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao quyền phụ trách, điều hành trường PTDTBT THCS Nam Sơn đối với ông Vi Quốc Nam
18/06/2020 10: 00:00
Quyết định số 1360/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm Thành viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
18/06/2020 10: 00:00
Quyết định số 1359/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc miễn nhiệm Thành viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
18/06/2020 08: 00:00
Quyết định số 1356/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bà Nịnh Thị Hảo)
17/06/2020 14: 00:00
Quyết định số 1190 - 1199/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã
17/06/2020 13: 30:00
Quyết định số 1189/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc biểu dương và khen thưởng " Hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" tiêu biểu, xuất sắc huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017-2020
17/06/2020 11: 30:00
Quyết định số 1187/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74/2015-NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân
17/06/2020 11: 00:00
Quyết định số 1186/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường kè bờ sông Khu 3, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
17/06/2020 10: 30:00
Quyết định số 1164/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135
17/06/2020 10: 09:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 437
Đã truy cập: 4854663