Trang chủ Quyết định
Quyết định số 693/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội người cao tuổi giai đoạn 2015-2020
25/03/2020 16: 00:00
Quyết định số 681/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thuyên chuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Bùi Thị Hằng - Giáo viên Trường TH&THCS Lương Mông
23/03/2020 15: 00:00
Quyết định số 680/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
23/03/2020 15: 00:00
Quyết định số 656/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020
16/03/2020 11: 00:00
Quyết định số 647/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
13/03/2020 16: 00:00
Quyết định số 641/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Ba Chẽ năm 2020
12/03/2020 17: 30:00
Quyết định số 311/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã
10/03/2020 17: 00:00
Quyết định số 406/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
09/03/2020 14: 00:00
Quyết định số 405/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ
09/03/2020 13: 30:00
Quyết định số 180/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến huyện Ba Chẽ lần thứ V (2015-2020)
06/03/2020 09: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 819
Đã truy cập: 4858523