Trang chủ Kế hoạch, Chương trình
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/03/2021 16: 00:00
Ngày 30/3/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBBC về việc tập huấn nghiệp...
Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
17/03/2021 16: 00:00
Ngày 17/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc triển khai...
Kế hoạch số 52/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Ba Chẽ
17/03/2021 11: 00:00
Ngày 16/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc thực hiện...
Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
15/03/2021 15: 00:00
Ngày 15/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về số lượng người làm...
Kế hoạch số 50/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kiểm tra việc quản lý, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và xét duyệt quyết toán quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020
15/03/2021 14: 00:00
Ngày 15/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về Kiểm tra việc quản...
Phương án di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường
12/03/2021 15: 00:00
Ngày 12/3/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Chẽ ban hành Phương án số 01/PA-KTHT về việc di...
Kế hoạch số 48/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2021 - 2025
11/03/2021 15: 30:00
Ngày 11/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về triển khai Chương...
Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước , phát triển Chính phủ số/ Chính quyền số và bảo đảm an toàn an toàn thông tin năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
08/03/2021 16: 00:00
Ngày 08/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong...
Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Phòng chống bệnh dại năm 2021
05/03/2021 14: 00:00
Ngày 05/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về Phòng chống bệnh...
Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
03/03/2021 15: 00:00
Ngày 03/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về tập huấn công tác...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 428
Đã truy cập: 4265717