Trang chủ Thông báo
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021 - 2026
31/05/2022 16: 00:00
UBND huyện Ba Chẽ vừa ban hành Thông báo số 86/TB-UBND ngày 31/05/2022 về việc thông báo chức danh...
Lịch công tác của Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện tháng 4/2022
07/04/2022 11: 00:00
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 4/2022
07/04/2022 10: 00:00
Lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ tháng 4/2022
06/04/2022 15: 00:00
Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ
02/04/2022 15: 00:00
Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 18/3/2022 về việc thông báo công...
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2022
11/03/2022 11: 30:00
Lịch công tác của Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện tháng 3/2022
03/03/2022 15: 00:00
Lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ tháng 3/2022
03/03/2022 11: 30:00
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 02/2022
10/02/2022 14: 30:00
Lịch công tác của Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện tháng 02/2022
09/02/2022 15: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3508
Đã truy cập: 4848887