Trang chủ Thông báo
Thông báo số 69/TB-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công bố, công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trụ sở làm việc hợp tác xã toàn dân tại thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ
03/07/2020 16: 00:00
Thông báo số 68/TB-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công bố, công khai Quyết định huỷ bỏ dự án: Trụ sở làm việc kết hợp nhà hàng và khu trưng bày sản phẩm dược liệu tại thị trấn Ba Chẽ huyện Ba Chẽ
03/07/2020 15: 00:00
Thông báo số 54/TB-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại ĐVSN tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc UBND huyện năm 2020 (Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện).
08/06/2020 15: 00:00
Lịch công tác của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tháng 5/2020
04/05/2020 13: 30:00
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 5/2020
04/05/2020 11: 00:00
Lịch công tác của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tháng 4/2020
06/04/2020 11: 00:00
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 4/2020
06/04/2020 10: 30:00
Lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ tháng 4/2020
06/04/2020 10: 00:00
Thông báo phân công thành viên BCĐ giảm nghèo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện phụ trách, chỉ đạo, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2020
11/03/2020 11: 30:00
Lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ tháng 3/2020
04/03/2020 08: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1082
Đã truy cập: 4126710