Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 106/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe và cho ý kiến về các nội dung: (1) Báo cáo Phương án sắp xếp di chuyển các hộ kinh doanh đến chợ mới; (2) Báo cáo Phương án di chuyển TTCN không phù hợp
09/06/2021 11: 00:00
Giấy mời số 105/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc (Hoả tốc) nghe báo cáo công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch gắn với việc mở lại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các giải pháp thúc đẩy du lịch
09/06/2021 10: 00:00
Giấy mời số 104/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Đề xuất xin chủ trương hỗ trợ kinh phí trồng cây phân tán và giống cây Keo Úc cho nhân rộng trồng rừng gỗ lớn tại Văn bản số 859/UBND-NN
08/06/2021 10: 00:00
Giấy mời số 103/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp trực tuyến Kết quả triển khai 05 kế hoạch quản lý Nhà nước, quản lý thuế trên địa bàn tỉnh (14h00 ngày 08/6/2021)
08/06/2021 09: 00:00
Giấy mời số 102/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo và cho ý kiến về Phương án giao và cho thuê đất đối với diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý
05/06/2021 15: 00:00
Giấy mời số 101/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thông báo kết quả thi tuyển, bổ nhiệm các chức danh Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Giám đốc Trung tâm hành chính công và giao nhiệm vụ trong thời gian tới
05/06/2021 14: 30:00
Giấy mời số 100/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp Tiểu ban hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (14h00 ngày 05/6/2021)
04/06/2021 11: 10:00
Giấy mời số 99/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp Tiểu ban hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (14h00 ngày 04/6/2021)
02/06/2021 16: 00:00
Giấy mời số 98/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (8h ngày 04/6/2021)
02/06/2021 15: 00:00
Giấy mời số 97/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 (8h ngày 03/6/2021)
02/06/2021 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1241
Đã truy cập: 3433937