Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 312/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Nghe báo cáo việc hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
19/09/2022 11: 00:00
Giấy mời số 311/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự làm việc với Sở Tài chính về việc công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận của Thanh tra Sở Tài chính
18/09/2022 15: 00:00
Giấy mời số 310/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU
16/09/2022 14: 30:00
Giấy mời số 309/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc trồng rừng gỗ lớn tại xã Thanh Lâm (7h30 ngày 17/9/2022)
16/09/2022 14: 00:00
Giấy mời số 308/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về dự làm việc với Đoàn kiểm tra tiêm vắc xin COVID-19 (20/9/2022)
16/09/2022 11: 00:00
Giấy mời số 307/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự làm việc với UBND tỉnh về việc nghe báo cáo và cho ý kiến về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ
15/09/2022 14: 00:00
Giấy mời số 306/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
14/09/2022 14: 30:00
Giấy mời số 305/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân
14/09/2022 14: 00:00
Giấy mời số 304/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về dự họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện CSPL trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
12/09/2022 16: 00:00
Giấy mời số 303/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 23/4/2021
12/09/2022 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6735
Đã truy cập: 6912289