Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 02/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
03/01/2023 11: 30:00
Giấy mời số 01/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe và cho ý kiến vào Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 và Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023
01/01/2023 11: 00:00
Giấy mời số 435/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả đầu tư công năm 2022, triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 (14h00 ngày 29.12.2022)
26/12/2022 16: 00:00
Giấy mời số 434/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự Phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2022
26/12/2022 15: 00:00
Giấy mời số 433/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Nghe và cho ý kiến về đầu tư công năm 2023 và các nội dung cần báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, theo Quy chế số 06-QC/HU ngày 08/02/2022 của BCH Huyện uỷ
26/12/2022 11: 00:00
Giấy mời số 432/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 (10h30 ngày 26/12/2022)
25/12/2022 15: 00:00
Giấy mời số 431/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 (8h00 ngày 25/12/2022)
23/12/2022 14: 30:00
Giấy mời số 430/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước về tiền đất năm 2022
22/12/2022 15: 00:00
Giấy mời số 429/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về dự hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực giáp ranh 03 huyện: Ba Chẽ - Sơn Động - Đình Lập
22/12/2022 10: 30:00
Giấy mời số 428/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Họp trực tuyến với tỉnh nghe báo cáo về tiêu chí thu hút đầu tư và tài liệu thu hút đầu tư vào KCN, KKT của tỉnh và trên địa bàn tỉnh
22/12/2022 08: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1043
Đã truy cập: 7274928