Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 297/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển năm 2022
07/11/2021 16: 00:00
Giấy mời số 296/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp Thường trực UBND huyện nghe và cho ý kiến về một số nội dung
06/11/2021 16: 00:00
Giấy mời số 295/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - tháng 6/2021
05/11/2021 15: 30:00
Giấy mời số 294/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự hội nghị thông báo kết luận kiểm tra của Sở Nội vụ (14h ngày 05/11/2021)
05/11/2021 09: 00:00
Giấy mời số 292/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh (8h ngày 04/11/2021)
03/11/2021 17: 00:00
Giấy mời số 291/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - tháng 6.2021
03/11/2021 15: 00:00
Giấy mời số 290/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc (HOẢ TỐC) Họp trực tuyến với tỉnh nghe và cho ý kiến tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh
03/11/2021 09: 00:00
Giấy mời số 288/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc (họp trực tuyến) Kết quả thực hiện và kịch bản tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp những tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh (14h00 ngày 03/11/2021)
02/11/2021 20: 00:00
Giấy mời số 287/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Báo cáo công tác chỉ đạo của UBND huyện đối với các cấp về thực hiện các nội dung phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
02/11/2021 09: 30:00
Giấy mời số 286/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh
02/11/2021 09: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 665
Đã truy cập: 4858369