Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 198/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự công bố quyết định thanh tra về thanh tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em tại huyện Ba Chẽ
20/06/2022 14: 30:00
Giấy mời số 197/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp thường kỳ UBND huyện tháng 6/2022 (cả ngày 23/6/2022)
18/06/2022 16: 00:00
Giấy mời số 196/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe Tờ trình đề nghị thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình
15/06/2022 17: 00:00
Giấy mời số 195/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2047/UBND-TM2
15/06/2022 16: 00:00
Giấy mời số 194/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự làm việc với các doanh nghiệp đầu tư dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chưa hoàn thành thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện. (14h ngày 15/6/2022)
14/06/2022 16: 00:00
Giấy mời số 193/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Dự hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước từ 08h00’, ngày 15/6/2022 (Thứ 4) tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND huyện.
13/06/2022 15: 30:00
Giấy mời số 192/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo tình hình thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (liều nhắc lại) và kế hoạch, giải pháp đảm bảo tiến độ tiêm chủng vắc xin
13/06/2022 15: 00:00
Giấy mời số 191/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2047/UBND-TM2
13/06/2022 14: 00:00
Giấy mời số 190/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách năm 2021 theo Kết luận số 370-KL/TU ngày 28/5/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh
13/06/2022 09: 00:00
Giấy mời số 189/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh uỷ
12/06/2022 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2558
Đã truy cập: 7519450