Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 188/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều hành ngân sách; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS
12/06/2022 11: 30:00
Giấy mời số 187/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Dự Cuộc họp nghe một số nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh (8h ngày 10/6/2022)
09/06/2022 15: 30:00
Giấy mời số 186/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc rà soát tình hình thực hiện Kết luận thanh tra về việc chấp hành CSPL trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, ... phòng chống dịch Covid-19
09/06/2022 10: 00:00
Giấy mời số 185/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Hội nghị sơ kết 05 năm (2017-2021) thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh
08/06/2022 15: 30:00
Giấy mời số 184/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tập huấn thực hiện công tác giải quyết chế độ, chính sách người có công với cách mạng (3 ngày từ 16/6-18/6/2022)
08/06/2022 15: 00:00
Giấy mời số 183/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe và cho ý kiến về chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển
07/06/2022 15: 30:00
Giấy mời số 182/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh
07/06/2022 14: 00:00
Giấy mời số 181/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), DGI, DDCI
07/06/2022 10: 00:00
Giấy mời số 180/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự hội nghị tập huấn chuyển đổi số (8h ngày 08/6/2022)
06/06/2022 17: 45:00
Giấy mời số 179/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo tiến độ triển khai việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều. Quy hoạch xây dựng vùng huyện
06/06/2022 17: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 546
Đã truy cập: 7842450