Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 156/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (8h00 ngày 23/5/2022)
21/05/2022 16: 00:00
Giấy mời số 155/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự buổi mít tinh hưởng ứng "Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2022" (7h30 ngày 23/5/2022)
20/05/2022 16: 30:00
Giấy mời số 154/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến kế hoạch, kịch bản chi tiết sử dụng nguồn lực xa hội hoá để triển khai hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng Nông thôn mới
19/05/2022 16: 25:00
Giấy mời số 153/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Cho ý kiến Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND tỉnh
19/05/2022 16: 20:00
Giấy mời số 152/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dụng Nghị quyết 50/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển KT-XH
19/05/2022 15: 30:00
Giấy mời số 151/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Dự cuộc làm việc với đoàn giám sát Thường trực HDND tỉnh (08h ngày 19/5/2022)
17/05/2022 16: 00:00
Giấy mời số 150/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (16h30 ngày 18/5/2022)
17/05/2022 15: 00:00
Giấy mời số 148/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện chương trình xây dựng NTM và Nghị quyết 06/TU (13h30 ngày 14/5/2022)
13/05/2022 16: 00:00
Giấy mời số 147/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc cho ý kiến về việc bố trí nguồn vốn để đầu tư xây mới, bổ sung cơ sở vật chất cho 03 trường THPT tại huyện Ba Chẽ và huyện Bình Liêu
13/05/2022 15: 00:00
Giấy mời số 146/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2) (8h ngày 16/5/2022)
12/05/2022 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2409
Đã truy cập: 7630326