Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 71/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo 02 Đề án phân bổ kinh phí năm 2022 ngành Y tế và Ngành Giáo dục Đào tạo (8h30 ngày 18/3/2022)
17/03/2022 18: 00:00
Giấy mời số 68/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo phương án sắp xếp, sáp nhập các thôn,khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (14h ngày 15/3/2022)
15/03/2022 10: 30:00
Giấy mời số 67/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiểm điểm công tác Tiểu ban tài chính, hậu cần phòng chống dịch COVID-19 (8h ngày 15/3/2022)
14/03/2022 17: 30:00
Giấy mời số 66/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo hiện trạng đối với 25 dịch vụ công thiết yếu
14/03/2022 17: 00:00
Giấy mời số 65/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về khảo sát xây dựng chính sách đặc thù trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện (14h ngày 17/3/2022)
13/03/2022 11: 45:00
Giấy mời số 64/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo về triển khai phát triển hạ tầng mạng 5G trên địa bàn tỉnh (8h ngày 14/3/2022)
13/03/2022 11: 30:00
Giấy mời số 63/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe đường tỉnh lộ 342 từ thành phố Hạ Long qua Ba Chẽ đến giáp địa phận tỉnh Lạng Sơn (14h45 ngày 12/3/2022)
11/03/2022 14: 00:00
Giấy mời số 62/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chuyển đổi số tỉnh QN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
10/03/2022 15: 00:00
Giấy mời số 61/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu Đợt 2 năm 2021
08/03/2022 15: 30:00
Giấy mời số 59/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc (hoả tốc) Thực hiện quy trình sắp xếp, sát nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện (8h ngày 08/3/2022)
07/03/2022 17: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1819
Đã truy cập: 6581454