Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 329/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo về rà soát, phương án sắp xếp, bố trí nhân viên y tế trong các cơ sở giáo dục và tổng kết hoạt động năm 2021
30/11/2021 14: 00:00
Giấy mời số 328/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Quảng Ninh (14h ngày 30/11/2021)
30/11/2021 11: 30:00
Giấy mời số 326/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp trực tuyến thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2021 (8h ngày 30/11/2021)
29/11/2021 15: 00:00
Giấy mời số 318/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc công tác chuẩn bị của các địa phương và triển khai thực hiện phương án điều trị người mắc Covid-19 tại nhà (9h ngày 22/11/2021)
21/11/2021 15: 00:00
Giấy mời số 316/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục mục đích khác trên địa bàn tỉnh (9h30, ngày 20/11/2021)
18/11/2021 11: 15:00
Giấy mời số 315/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí về đích nông thôn mới của huyện Ba Chẽ năm 2022 (9h ngày 18/11/2021)
17/11/2021 18: 00:00
Giấy mời số 314/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất phân công thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 (14h ngày 18/11/2021)
17/11/2021 15: 00:00
Giấy mời số 313/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến đối với Kế hoạch, chương trình lễ hội, và công tác chuẩn bị của Ngày hội Văn hóa dân tộc Sán Chay trên địa bàn xã Thanh Sơn
17/11/2021 09: 00:00
Giấy mời số 312/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Thẩm định đánh giá mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 (8h ngày 17/11/2021)
15/11/2021 16: 00:00
Giấy mời số 311/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tham dự cuộc làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ngày 13/11/2021) (GM Này thay thế GM 309-UBND)
12/11/2021 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 381
Đã truy cập: 5511583