Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 415/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc chương trình phát động chiến dịch "15 ngày đêm" công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342, đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ
06/12/2022 14: 00:00
Giấy mời số 414/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (8h ngày 08/12/2022)
06/12/2022 11: 00:00
Giấy mời số 413/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tham dự tập huấn công tác ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển, quảng bá và thương mại sản phẩm; Quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro
02/12/2022 14: 00:00
Giấy mời số 412/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về dự cuộc họp của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách
01/12/2022 14: 30:00
Giấy mời số 411/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kết quả dự toán ngân sách năm 2022, Dự toán ngân sách năm 2023
30/11/2022 14: 30:00
Giấy mời số 410/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về dự kiến Chương trình công tác năm 2023 của các cơ quan, đơn vị khối Văn hoá - Xã hội
30/11/2022 11: 00:00
Giấy mời số 409/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính và cải thiện các chỉsố PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI tỉnh Quảng Ninh năm 2022
30/11/2022 10: 00:00
Giấy mời số 408/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác các công trình, dự án
28/11/2022 15: 30:00
Giấy mời số 407/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
28/11/2022 15: 00:00
Giấy mời số 406/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về một số nội dung: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023
28/11/2022 14: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 295
Đã truy cập: 6102649