Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 334/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng, các hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
06/12/2021 17: 00:00
Giấy mời số 332/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Ngày hội Văn hoá dân tộc Sán Chay trên địa bàn xã Thanh Sơn năm 2021; Lễ hội mừng cơm mới
06/12/2021 15: 00:00
Giấy mời số 331/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về các phương án phát triển ngành, lĩnh vực trong Quy hoạch tỉnh QN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
03/12/2021 15: 00:00
Giấy mời số 330/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiểm điểm công tác của Tiểu ban Tài chính, hậu cần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8h ngày 03/12/2021)
02/12/2021 15: 00:00
Giấy mời số 329/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo về rà soát, phương án sắp xếp, bố trí nhân viên y tế trong các cơ sở giáo dục và tổng kết hoạt động năm 2021
30/11/2021 14: 00:00
Giấy mời số 328/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Quảng Ninh (14h ngày 30/11/2021)
30/11/2021 11: 30:00
Giấy mời số 326/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp trực tuyến thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2021 (8h ngày 30/11/2021)
29/11/2021 15: 00:00
Giấy mời số 318/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc công tác chuẩn bị của các địa phương và triển khai thực hiện phương án điều trị người mắc Covid-19 tại nhà (9h ngày 22/11/2021)
21/11/2021 15: 00:00
Giấy mời số 316/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục mục đích khác trên địa bàn tỉnh (9h30, ngày 20/11/2021)
18/11/2021 11: 15:00
Giấy mời số 315/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí về đích nông thôn mới của huyện Ba Chẽ năm 2022 (9h ngày 18/11/2021)
17/11/2021 18: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3099
Đã truy cập: 7270177