Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 304/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (14h00 ngày 09/11/2021)
08/11/2021 17: 30:00
Giấy mời số 300/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp Ban cán sự UBND tỉnh (8h00 ngày 09/11/2021)
08/11/2021 11: 00:00
Giấy mời số 299/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc xin
07/11/2021 20: 00:00
Giấy mời số 298/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự Hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục (14h00 ngày 08/11/2021)
07/11/2021 19: 30:00
Giấy mời số 297/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển năm 2022
07/11/2021 16: 00:00
Giấy mời số 296/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp Thường trực UBND huyện nghe và cho ý kiến về một số nội dung
06/11/2021 16: 00:00
Giấy mời số 295/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - tháng 6/2021
05/11/2021 15: 30:00
Giấy mời số 294/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự hội nghị thông báo kết luận kiểm tra của Sở Nội vụ (14h ngày 05/11/2021)
05/11/2021 09: 00:00
Giấy mời số 292/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh (8h ngày 04/11/2021)
03/11/2021 17: 00:00
Giấy mời số 291/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - tháng 6.2021
03/11/2021 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1878
Đã truy cập: 7610252