Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 68/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự họp tổng kết đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
22/04/2021 16: 00:00
Giấy mời số 66/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự ự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (14h ngày 22/4/2021)
19/04/2021 16: 00:00
Giấy mời số 65/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I
16/04/2021 15: 30:00
Giấy mời số 36/GM-UBBC của UBBC huyện Ba Chẽ về việc Hội nghị sơ kết bước 1, bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Ba Chẽ
15/04/2021 16: 00:00
Ngày 16/4/2021, UBBC huyện ban hành Giấy mời số 36/GM-UBBC của UBBC huyện Ba Chẽ về việc Hội nghị...
Giấy mời số 64/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại tỉnh Quảng Ninh (8h ngày 17/4/2021)
15/04/2021 14: 30:00
Giấy mời số 63/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 di tích khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của Tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông, Minh Cầm
14/04/2021 17: 30:00
Giấy mời số 62/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Dự lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 qua hình thức trực tuyến (9h ngày 15/4/2021)
14/04/2021 10: 00:00
Giấy mời số 61/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp trực tuyến Ban cán sự Đảng tỉnh (14h30 ngày 14/4/2021)
14/04/2021 09: 00:00
Giấy mời số 60/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Dự họp với đoàn công tác của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh (14h ngày 13/4/2021)
12/04/2021 16: 00:00
Giấy mời số 59/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phương án quản lý Di tích lịch sử Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà; Nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Dao, Miếu Bàn Vương - thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn
12/04/2021 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 521
Đã truy cập: 5056253