Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 144/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thanh tra và kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
09/07/2020 17: 00:00
Giấy mời số 143/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự chương trình ca múa nhạc có chủ đề quê hương đất nước, con người Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam (Thứ 6, ngày 10/7/2020 lúc 19h30)
07/07/2020 14: 00:00
Giấy mời số 142/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự sơ kết công tác dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ( Thứ 6, ngày 10/7/2020 lúc 14h00)
06/07/2020 17: 30:00
Giấy mời số 141/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc làm việc với Đoàn Ban ATGT tỉnh khảo sát nguyên nhân xảy ra TNGT trên tuyến đường nông thôn tại địa phương ( Thứ 3 ngày 07/7/2020 lúc 14h00)
06/07/2020 17: 00:00
Giấy mời số 139/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tập huấn, bồi dưỡng về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Ngày 13-14/7/2020)
06/07/2020 13: 30:00
Giấy mời số 138/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc sơ kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ( Thứ 3 ngày 7/7/2020)
06/07/2020 11: 00:00
Giấy mời số 137/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thống nhất số liệu phục vụ xây dựng đề án triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh (Thứ 6 ngày 10/7/2020 lúc 14h30)
03/07/2020 08: 30:00
Giấy mời số 136/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường ( Thứ 6 ngày 03/7/2020 lúc 14h00)
02/07/2020 09: 30:00
Giấy mời số 135/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện mục tiêu về công trình thuỷ lợi
01/07/2020 15: 00:00
Giấy mời số 134/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc đối thoại một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB công trình cải tạo tuyến đường tránh lũ thị trấn Ba Chẽ huyện Ba Chẽ
30/06/2020 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4220
Đã truy cập: 4281405