Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 289/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc mời họp trực tuyến giữa thường trực UBND tỉnh và ban cán sự đảng UBND tỉnh ( Thứ 2 ngày 30/11/2020 lúc 8h00)
28/11/2020 10: 00:00
Giấy mời số 288/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Tám và ông Lê Văn dũng ( Thứ 4 ngày 25/11/2020 lúc 13h30)
25/11/2020 10: 00:00
Giấy mời số 287/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp triển khai các nhiệm vụ của tiểu ban nội dung, trang trí khánh tiết, tuyên truyền tại Hội trà hoa vàng lần thứ 3 gắn với lễ hội Bàn Vương
25/11/2020 08: 00:00
Giấy mời số 285/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe các tiểu ban báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch tổ chức Hội trà hoa vàng huyện Ba Chẽ lần thứ III, Lễ hội Bàn vương và đón nhận xếp hạng
20/11/2020 16: 00:00
Giấy mời số 283/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc họp đánh giá tình hình thực hiện, hiệu quả, sự cần thiết, đề xuất việc chấm dứt hiệu lực hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế đối với các Nghị quyết HĐND tỉnh
19/11/2020 10: 00:00
Giấy mời số 282/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe Công ty Cổ phần Hoàng Thái báo cáo các dự án triển khai tại Cụm Công nghiệp xã Nam Sơn ( Thứ 5 ngày 19/11/2020 lúc 14h00)
18/11/2020 14: 30:00
Giấy mời số 281/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2020 ( Thứ 4 ngày 18/11/2020 lúc 8h00)
17/11/2020 16: 00:00
Giấy mời số 280/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự họp tổ đón, tiếp khách, lễ tân; tổ đảm bảo ăn nghỉ; tiêu ban an ninh trật tự, phục vụ Hội trà Hoa vàng huyện Ba Chẽ lần thứ III
16/11/2020 16: 00:00
Giấy mời số 279/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các Tiểu ban Hội trà hoa vàng lần thứ 3 gắn với Lễ hội Bàn Vương và đón Bằng công nhận Di tích
16/11/2020 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3025
Đã truy cập: 4853264