Trang chủ Giấy mời
Giấy mời số 353/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tham gia ý kiến xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định công nhận “Trường học theo tiêu chí chất lượng cao” tại tỉnh Quảng Ninh
18/10/2022 09: 00:00
Giấy mời số 352/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Làm việc với Sở Lao động-TB&XH Tỉnh về kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
17/10/2022 16: 00:00
Giấy mời số 351/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc cho ý kiến Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết
14/10/2022 16: 00:00
Giấy mời số 350/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
14/10/2022 15: 00:00
Giấy mời số 349/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự hội nghị trực tuyến triển khai Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam khu vực Đông Bắc tại Quảng Ninh
14/10/2022 14: 00:00
Giấy mời số 348/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc cho ý kiến tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khoá XIV)
13/10/2022 16: 00:00
Giấy mời số 347/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe tiến độ triển khai kịch bản tăng trưởng trong lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh
13/10/2022 11: 00:00
Giấy mời số 346/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Nghe và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo BTV Tỉnh uỷ báo cáo 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh
10/10/2022 16: 00:00
Giấy mời số 345/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự họp trực tuyến về Đề án phát triển vận tải hành khách xe buýt (14h ngày 13/10/2022)
10/10/2022 15: 00:00
Giấy mời số 344/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển KTXH
10/10/2022 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1869
Đã truy cập: 7610243