Trang chủ Văn bản QPPL
Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện
19/04/2023 14: 30:00
Ngày 19/4/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND về việc quy định chức...
Quyết định số 4467/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Ba Chẽ
06/12/2022 09: 30:00
Ngày 06/12/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 4467/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 4466/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ huyện
06/12/2022 09: 00:00
Ngày 06/12/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 4466/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 1122/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
05/04/2022 15: 30:00
Ngày 05/4/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 1122/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 567/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Ba Chẽ
02/03/2022 16: 00:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 567/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 565/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
02/03/2022 15: 50:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 565/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 564/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 45:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 564/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 563/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 40:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 563/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 562/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 35:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 562/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 561/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 30:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 561/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1563
Đã truy cập: 7502982