Trang chủ Văn bản QPPL
Quyết định số 560/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 25:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 560/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 559/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện
02/03/2022 15: 20:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 559/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 558/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 18:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 558/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 557/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 15:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 557/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 556/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 10:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 556/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 555/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 05:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 555/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 554/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 00:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 554/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 553/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 50:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 553/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 552/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 45:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 552/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 551/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 40:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 551/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 336
Đã truy cập: 6597802