Trang chủ Văn bản QPPL
Quyết định số 550/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 35:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 550/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 118/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/01/2022 14: 30:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 118/2022/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm...
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành
05/01/2022 11: 00:00
Ngày 05/01/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5755
Đã truy cập: 6597393