Trang chủ Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
CÔNG VĂN 86a/UBND-BTD NGÀY 28/01/2017 CỦA UBND HUYỆN VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI ĐƠN CỦA CÔNG DÂN ĐẶNG A TÀI TRÚ TẠI THÔN LANG CANG, XÃ ĐỒN ĐẠC
28/01/2017 00: 00:00
Ngày 09/01/2017 UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 24/UBND-TD4 của UBND...
Thông báo 84/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2016 định kỳ của Thường trực UBND huyện tiếp đại diện 7 hộ gia đình tại Khu 3, thị trấn Ba Chẽ.
15/12/2016 16: 00:00
Thông báo 83/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2016 định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tiếp Công dân Đặng A Sám (vợ Triệu Thị Cả) tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc.
15/12/2016 15: 00:00
Thông báo 82/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2016 định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân Đặn Văn Làu (vợ Chíu Thị Sáu) tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc.
15/12/2016 14: 00:00
Thông báo 81/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2016 định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân Đặng Văn Thành (vợ Bàn Thị Hai) tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc.
15/12/2016 13: 00:00
Kết quả giải quyết, trả lời đơn của bà Bàn Thị Hai (Lan) đại diện cho 07 công dân trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ
26/10/2016 10: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Thông báo số 296/TB-UBND ngày...
TRẢ LỜI ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ÔNG TRIỆU QUÝ SÊNH, TRÚ TẠI THÔN NAM KIM, XÃ ĐỒN ĐẠC, HUYỆN BA CHẼ
12/09/2016 10: 00:00
Ngày 20/8/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 1264/UBND-TD4 ngày...
TRẢ LỜI ĐƠN CỦA BÀ BÀN THỊ HAI (LAN), ĐẠI ĐIỆN CHO 7 CÔNG DÂN, TRÚ TẠI THÔN NAM KIM, XÃ ĐỒN ĐẠC, HUYỆN BA CHẼ
12/09/2016 08: 00:00
Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhận được văn bản số 4776/UBND-TD4 ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Quảng...
Trả lời đơn của ông Chíu Du Minh, trú tại thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ
05/06/2016 00: 00:00
Ngày 25/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 805/UBND-TD4 ngày...
Trả lời đơn của ông Bàn Tắc Lìn, trú tại thôn Pắc cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ
30/05/2016 14: 00:00
Ngày 19/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 756/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 48906734.