Trang chủ Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội hàng quý, năm
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
25/07/2019 19: 00:00
Ngày 25/7/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 308/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
10/07/2019 08: 30:00
Ngày 05/7/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 286/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
23/05/2019 08: 30:00
Ngày 22/5/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
23/04/2019 14: 00:00
Ngày 23/4/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 145/BC-UBND về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019
21/03/2019 08: 00:00
Ngày 20/3/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 100/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
21/02/2019 08: 00:00
Ngày 20/02/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02,...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2019
24/01/2019 08: 00:00
Ngày 23/01/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 26/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01,...
Tình hình kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
15/11/2018 23: 00:00
Ngày 15/11/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 474/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2018
19/10/2018 16: 30:00
Ngày 19/10/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 425/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018
17/09/2018 08: 00:00
Ngày 16/9/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 368/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1339
Đã truy cập: 5090258