Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 2023
06/07/2023 15: 00:00
Ngày 06/7/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 168/TB-UBND về việc công khai tình hình...
Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách huyện năm 2022
08/02/2023 15: 30:00
Ngày 08/02/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 24/TB-UBND về việc công khai tình hình...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2022
07/07/2022 15: 00:00
Ngày 07/7/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 116/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021
08/01/2022 11: 30:00
Ngày 07/01/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 05/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Quyết định số 16/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
05/01/2022 11: 00:00
Ngày 05/01/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2021
09/07/2021 11: 30:00
Ngày 09/7/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020
08/02/2021 11: 00:00
Ngày 05/02/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 9 tháng đầu năm 2020
12/10/2020 17: 00:00
Ngày 12/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 114/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2020
09/07/2020 11: 30:00
Ngày 08/7/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 72/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ quý I năm 2020
10/04/2020 08: 30:00
Ngày 08/4/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 35/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2453
Đã truy cập: 6916913