Trang chủ Tổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 2023
06/07/2023 15: 00:00
Ngày 06/7/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 168/TB-UBND về việc công khai tình hình...
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2023
10/04/2023 14: 30:00
Ngày 07/4/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về việc công khai tình hình thực...
Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách huyện năm 2022
08/02/2023 15: 30:00
Ngày 08/02/2023, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 24/TB-UBND về việc công khai tình hình...
Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023 trình HĐND huyện Ba Chẽ xem xét thông qua
19/12/2022 09: 00:00
Ngày 16/12/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 4748/QĐ-UBND về việc công khai số liệu dự...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2022
07/07/2022 15: 00:00
Ngày 07/7/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 116/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021
08/01/2022 11: 30:00
Ngày 07/01/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 05/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Quyết định số 16/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
05/01/2022 11: 00:00
Ngày 05/01/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2021
09/07/2021 11: 30:00
Ngày 09/7/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
Quyết định số 1113/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 2)
04/06/2021 16: 00:00
Ngày 04/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ quý I năm 2021
08/04/2021 11: 00:00
Ngày 08/4/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 33/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2701
Đã truy cập: 7749544