Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Báo cáo số 660/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tài nguyên than, khoáng sản
02/08/2022 15: 00:00
Ngày 02/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 660/BC-UBND về Sơ kết 3 năm thực...
Báo cáo số 533/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn huyện
30/06/2022 11: 00:00
Ngày 30/6/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 533/BC-UBND về kết quả tổ chức hưởng ứng...
Kết quả thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Chẽ
09/06/2022 15: 00:00
Ngày 09/6/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 420/BC-UBND về kết quả thống kê đất đai năm...
Kết quả công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2022
08/06/2022 09: 50:00
Ngày 07/6/2022, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 477/BC-TTYT về kết quả công tác Dân...
Báo cáo số 395/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
02/06/2022 10: 00:00
Ngày 02/6/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 395/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc...
Báo cáo số 371/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và môi trường trên địa bàn huyện
27/05/2022 16: 00:00
Ngày 27/5/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 371/BC-UBND về kết quả công tác quản lý nhà...
Kết quả công tác Dân số - KHHGĐ quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2022
04/03/2022 16: 00:00
Ngày 04/3/2022, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 227/BC-TTYT về kết quả công tác Dân...
Báo cáo số 669/BC-UBND của UBND huyện về kết quả công tác giảm nghèo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2022
01/01/2022 10: 00:00
Ngày 31/12/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 669/BC-UBND về kết quả công tác giảm nghèo...
Báo cáo số 862/BC-BCĐ của BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ huyện về kết quả công tác Dân số - KHHGĐ năm 2021
23/12/2021 10: 00:00
Ngày 22/12/2021, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện ban hành Báo cáo số 862/BC-BCĐ về kết...
Báo cáo số 808/BC-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021
06/12/2021 15: 00:00
Ngày 06/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 808/BC-TTYT về kết quả thực hiện...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 6924115