Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Báo cáo số 552/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc đăng ký kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/QĐ-TTg cho lao động năm 2022
23/11/2021 15: 30:00
Ngày 23/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 552/BC-UBND về việc đăng ký kế hoạch đào tạo...
Báo cáo số 489/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
29/10/2021 17: 00:00
Ngày 29/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 489/BC-UBND về việc kết quả thực hiện các...
Báo cáo số 444/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thu ngân sách nhà nước đến 30/9/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
01/10/2021 16: 30:00
Ngày 01/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 444/BC-UBND về việc kết quả thu ngân sách...
Báo cáo số 397/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động
08/09/2021 10: 30:00
Ngày 08/9/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 397/BC-UBND về kết quả thi hành Luật An toàn...
Báo cáo số 348/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021
12/08/2021 10: 00:00
Ngày 10/8/2021, UBND huyện ban hành Báo cáo số 348/BC-UBND về việc kết quả thực hiện Luật An toàn...
Báo cáo số 343/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc công tác quản lý, sử dụng đất đai của huyện Ba Chẽ giai đoạn 2010 - 6/2021
03/08/2021 14: 30:00
Ngày 03/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 343/BC-UBND về việc công tác quản lý, sử dụng...
Báo cáo số 340/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thu ngân sách nhà nước đến 31/7/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
02/08/2021 15: 30:00
Ngày 02/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 340/BC-UBND về việc kết quả thu ngân sách nhà...
Báo cáo số 328/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Ba Chẽ thời kỳ 2015 - 2020
29/07/2021 16: 00:00
Ngày 29/7/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 328/BC-UBND về việc chấp hành pháp luật về...
Công văn số 626/UBND-TNMT của UBND huyện Ba Chẽ về việc báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước đến tháng 4/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
25/04/2021 16: 00:00
Báo cáo số 142/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và đề xuất định hướng sửa đổi
20/04/2021 14: 30:00
Ngày 20/4/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 142/BC-UBND về việc Tổng kết thi hành Luật...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1319
Đã truy cập: 6570099