Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ
10/06/2020 10: 30:00
Ngày 10/6/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc công bố công khai Kế...
Báo cáo số 110/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020
09/04/2020 16: 00:00
Giao chỉ tiêu thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2020
08/01/2020 16: 00:00
Ngày 06/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực...
Báo cáo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ba Chẽ quý III/2019
16/10/2019 14: 00:00
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2019
15/10/2019 14: 00:00
Ngày 04/10/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 210/BC-UBND về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo...
Báo cáo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ba Chẽ từ tháng 01 đến tháng 9/2019
15/10/2019 14: 00:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019
19/07/2019 14: 00:00
Ngày 18/7/2019, BCĐ công tác Dân số-KHHGĐ huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 391/BC-BCĐ về Kết quả...
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ba Chẽ
08/06/2019 15: 00:00
Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch...
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ba Chẽ
05/05/2019 14: 00:00
Ngày 02/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt điều...
Kết quả hoạt động truyền thông tư vấn hộ gia đình về dân số và phát triển năm 2019
22/03/2019 15: 00:00
Ngày 20/3/2019, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 176/BC-TTYT về kết quả hoạt động...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3667
Đã truy cập: 4137316