Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Công văn số 626/UBND-TNMT của UBND huyện Ba Chẽ về việc báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước đến tháng 4/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
25/04/2021 16: 00:00
Báo cáo số 142/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và đề xuất định hướng sửa đổi
20/04/2021 14: 30:00
Ngày 20/4/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 142/BC-UBND về việc Tổng kết thi hành Luật...
Báo cáo công tác Dân số - KHHGĐ Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2021 trên địa bàn huyện
16/03/2021 16: 00:00
Ngày 16/3/2021, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 168/BC-TTYT về công tác Dân số -...
Công văn số 237/UBND-TNMT của UBND huyện Ba Chẽ về việc triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2020
22/02/2021 09: 00:00
Báo cáo số 512/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình hoạt động xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện
24/11/2020 22: 12:00
Ngày 23/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 512/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình...
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2020
23/11/2020 11: 30:00
Ngày 20/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 510/BC-UBND về công tác quản lý đất đai, tài...
Báo cáo số 440/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khoá XI) về đẩy mạnh công tác an toán lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế"
19/10/2020 11: 30:00
Ngày 19/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 440/BC-UBND về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW...
Báo cáo số 440/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khoá XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
19/10/2020 11: 30:00
Ngày 19/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 440/BC-UBND về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW...
Báo cáo số 372/BC-UBND của UBND huyện về tổng kết các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác dân số giai đoạn 2015-2020
09/09/2020 11: 00:00
Ngày 08/9/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 372/BC-UBND về tổng kết các Chương trình, Đề...
Báo cáo số 324/BC-UBND của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2016- 2020, đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025
12/08/2020 16: 00:00
Ngày 11/8/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 11/08/2020 về kết quả thực...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 908
Đã truy cập: 6592546