Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Báo cáo số 255/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ
30/06/2020 10: 00:00
Báo cáo số 110/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020
09/04/2020 16: 00:00
Giao chỉ tiêu thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2020
08/01/2020 16: 00:00
Ngày 06/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực...
Báo cáo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ba Chẽ quý III/2019
16/10/2019 14: 00:00
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2019
15/10/2019 14: 00:00
Ngày 04/10/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 210/BC-UBND về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo...
Báo cáo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ba Chẽ từ tháng 01 đến tháng 9/2019
15/10/2019 14: 00:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019
19/07/2019 14: 00:00
Ngày 18/7/2019, BCĐ công tác Dân số-KHHGĐ huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 391/BC-BCĐ về Kết quả...
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ba Chẽ
08/06/2019 15: 00:00
Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch...
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ba Chẽ
05/05/2019 14: 00:00
Ngày 02/05/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt điều...
Kết quả hoạt động truyền thông tư vấn hộ gia đình về dân số và phát triển năm 2019
22/03/2019 15: 00:00
Ngày 20/3/2019, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 176/BC-TTYT về kết quả hoạt động...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2584
Đã truy cập: 6883159