Trang chủ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
22/03/2021 16: 00:00
Ngày 22/3/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 28/BC-UBBC về báo cáo phục vụ Đoàn...
Bổ sung thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/03/2021 15: 00:00
Ngày 22/3/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBBC về bổ sung thành viên...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Lương Mông
19/03/2021 17: 00:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Minh Cầm
19/03/2021 16: 30:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Đạp Thanh
19/03/2021 16: 20:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Thanh Lâm
19/03/2021 16: 10:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Thanh Sơn
19/03/2021 16: 00:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Nam Sơn
19/03/2021 15: 50:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Đồn Đạc
19/03/2021 15: 40:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thị trấn Ba Chẽ
19/03/2021 15: 30:00
Ngày 19/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 7264543